Bugün sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübelerimizden yola çıkarak  “Plankote nedir? Nasıl yapılır?” konusunda kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktaracağız. Bu yazıda bulunan konuların hepsi, bizim tarafımızdan mühendislik uygulaması almış firmalar tarafından tescillenmiş bilgilerdir.

Bu yazıda bulabileceğiniz konular şunlardır:

Plankote nedir?

Plankote nasıl yapılır?

Dilerseniz sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübemizden yola çıkarak “Plankote nedir? Nasıl yapılır?” konusunda  kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktardığımız yazımıza geçerek, plankote ile ilgili birçok konuyu, uygulanılması ve bilinmesi gereken bilgileri aktarmaya başlayalım.

Plankote nedir?

Plankote, birçok mühendislik projelerine altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu / ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

Plankote nasıl yapılır?

Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu yöntemde 3-5m’ de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapmak daha kolay ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.

Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metrede bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlem elevation model olarak adlandırılmakta  ve  İHA ile  fotogrametrik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.