İHA ile Sayısal Arazi Modeli (Dijital Terrain Model) DTM Üretimi

Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan  sayısal   arazi   modelleri,   şekildeki   Sayısal Yüzey  Modeli  (DSM)  görüntüsü  üzerindeki  doğal ve yapay figürler  çıkarıldıktan  sonra kalan  çıplak  yüzey modelini  temsil eder.
3 boyutlu modelleme çalışmaları, kübaj hesaplamaları, arazi analizi gibi mühendislik çalışmalarında vazgeçilmez bir altlıktır. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Arazi Modeli üretimi için % 80 boyuna ve % 70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Dijital olarak depolanmış X,Y,Z nokta bulutu verisinin işlenmesi sonucu DTM oluşturulur. Nersis Mühendislik olarak İHA ile yapılan uçuş sonrası oluşturulan verileri işleyerek Sayısal Arazi Modeli (DTM) üretmekteyiz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Sayısal Arazi Modeli ( DTM ) üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.

 

 

 

 

Diğer Hizmetlerimiz