İHA ile Mapeg Standartına Uygun Harita Üretimi

Bu standartlar kapsamında üretilecek her türlü koordinat, büyük ölçekli sayısal harita ve sayısal ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA’ ya bağlı, GRS80 Elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal Mercator (TM) izdüşümünde, 2005 Referans Epoğu ve üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Sayısal Fotogrametrik Harita, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. Yer Kontrol Noktaları Mapeg Harita Standartları kapsamında belirlenen hava işaretleri kriterlerine uygun olacaktır. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır. Sonuç ürünler istenilen dosya uzantılarına göre teslim edilir.
İHA ile Mapeg Harita Standartına Uygun Harita üretimi için bize bulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz