İHA ile Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması

Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi, günün değişen koşullarına daha iyi cevap verebilecek konuma getirilmesi gibi fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kapsamlı bir şekilde yapılan eylemlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm afet riski, altyapı eksikliği, sosyal donatı eksikliği, tarihi ve kültürel dokunun korunması  gibi başlıca nedenlerden dolayı uygulanır. Uygulama sırasında ihtiyaç duyalan, riskli alan ve rezerv alanların koordinatlandırılmış sınırlandırma haritasını, alanın ortofoto haritasını,  uzman personelimiz tarafından İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan uçuşlar sonrası elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu elde etmekteyiz.
İHA ile Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz