İHA ile ORTOFOTO Üretimi

True Ortofoto

Gelişen   teknoloji   ile   birlikte   ortofotolar haritacılık sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir. Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir.
İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ± 2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir.
Firmamız elinde bulunan farklı özellikteki İHA’ lar ile projeleriniz için gerekli altlık olan ortofoto haritaları hızlı, etkin bir şekilde üretebilmektedir. Klasik ölçüm yöntemleri ile çok uzun zaman alacak altlık harita ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılayabiliriz.
İHA ile Normal Ortofoto üretimi ve İHA ile True Ortofoto üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz