İHA ile Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi

Birçok  mühendislik  çalışmalarına altlık  oluşturan  halihazır  haritalar,   istenilen  hassasiyet  doğrultusunda   farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli  bir  avantaj  sağlanmıştır.  İHA  (İnsansız Hava Aracı)  ile  Fotogrametrik  Halihazır  Harita üretiminde   uçuş  planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün  mertebe  homojen  bir şekilde  yerleştirilmiş  Yer  Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak İHA ile Fotogrametrik  veriler  toplanır.
İHA   platformlarından  % 80 boyuna ve % 70  enine  bindirmeli  olarak   çekilen  hava  fotoğraflarından  yoğun  görüntü eşleme tekniği ile nokta  bulutu  oluşturulur.  Elde edilen veriler ilk  olarak  kalite kontrol   aşamasından   geçirilirken hava  fotoğraflarının  ve dönüklüklerinin standart sapmaları   ve  Yer  Kontrol  Noktaları’ nın koordinat  ve  standart  sapmaları   hata  sınırı içindeyse, veriler işlenir. İHA ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir. Nersis Mühendislik olarak, İHA ile uçuş ve veri işleme adımları uzman personelimiz tarafından kontrol edilerek, Fotogrametrik Halihazır Harita üretilmektedir.
İHA ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz