Fotogrametrik Harita ile Plankote Çizimi

Plankote,   birçok   mühendislik   projesine   altlık oluşturmak amacıyla  hazırlanan  arazinin  topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu / ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.
Plankote   için   yapılan  ölçmeler istenilen   hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.
Trigonometrik  yükseklik  ve  kutupsal  koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu yöntemde 3-5m’ de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapmak daha kolay ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.
Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metrede bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlem elevation model olarak adlandırılmakta  ve  İHA ile  fotogrametrik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.
CORS cihazıyla belirlenen sabit yer kontrol noktaların verisiyle İHA uçuş sağlarken aldığı verilerin fixlemesiyle Yer Örnekleme Aralığı (GSD) 2 cm’ ye kadar hassas veri alabiliriz. Bu verilerinizi istediğiniz kare alan ölçüsünde  kesitlere ayırabilirsiniz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Plankote Çizimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz