İHA ile Afet ve Acil Durum Haritası Üretimi

Bütünleşik Afet ve Acil Durum Risk Haritaları, daha önce meydana gelmiş heyelan, kaya düşmesi olayları veolması muhtemel araziler tespit edilerek,  illerin afet tehlikelerinin belirlenmesi, afet risklerinin hesaplanması, afet müdahale planlarına esas olacak bilgilerin hazırlanması ve bölgesel ve çevre düzeni planlamalarında karar verici mekanizmaya gerekli olabilecek doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması açısından oluşturulmaktadır. Nersis Mühendislik olarak, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan ölçümler sonucunda oluşturulan model üzerinde istenilen afet ve acil durum haritasına göre hizmet vermekteyiz.
İHA ile Afet ve Acil Durum Haritası üretimi hizmeti almak için bize ulaşın.

Diğer Hizmetlerimiz