İHA ile 3 Boyutlu  Modelleme

ü  3 Boyutlu Modelleme

 

· 3 Boyutlu Kent Modeli
3 Boyutlu Kent Modelleri, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç, bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen nokta bulutu (x, y, z) verisi kullanılarak Sayısal Yüzey Modeli (DSM) üzerinden üretilir. Firmamız tarafından, üretilen 3 Boyutlu Kent Modeli üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
 
İHA ile 3 Boyutlu Kent Modeli üretimi hizmeti için bize ulaşın.
 
 
· Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellenmesi
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Günümüzde antik eserlerin, tarihi ve kültürel mirasın özüne zarar vermeden dokümantasyonunun yapılmasında 3 boyutlu modeller kullanılır. Firmamız tarafından üretilen 3 Boyutlu Model üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
 
İHA ile Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellenmesi hizmeti için bize ulaşın.
 
· Kültür ve Tabiat Varlıklarının 3 Boyutlu Model ile Restorasyonu
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Tarihi ve kültürel eserlerimizin gelecek nesillere taşınması için belgeleme çalışmaları ve restorasyon projeleri geliştirilmiştir. Bu yapıların fotogrametrik yöntem kullanılarak ölçülmesi, 3 Boyutlu Modelleme yapılarak gerçek dokuları ile kaplanması sağlanır.
 
İHA ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının 3 Boyutlu Model ile Restorasyonu hizmetleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
 
 
·        3 Boyutlu Model Üzerinden Çizim
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm, arazi analizleri gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Üretilen 3 Boyutlu Model üzerinden çizim işlemi, bu nesnelere ait özellik çıkarımlarında, nesne tanıma ve nesne bulma gibi birçok uygulamada, Reconstruction (Yeniden Yapılandırma) yöntemleri içerisinde, iki boyutlu resim veya görüntülerin yeterli olmadığı durumlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Nersis Mühendislik olarak İHA ile üretilen 3 boyutlu model üzerinden çizim konusunda hassas, ekonomik ve hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz.
 
İHA ile 3 Boyutlu Model üzerinden çizim hizmeti almak için bize ulaşın.
 
·        Kapalı Alanların Fotogrametri ile Modellenmesi
Kapalı alanların fotogrametri ile modellenmesi,  mimari ve mühendislik çalışmalarında nesnelerin en küçük detayına kadar ölçülüp, iç ve dış çizimlerini gerçekleştirerek projelere altlık oluşturmaktadır. Hava fotogrametrisinin yanında yersel tekniklerin kullanılmasıyla kapalı alanların 3 boyutlu modellemesi yapılır.
 
Kapalı alanların Fotogrametri ile modellenmesi hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.