Bugün sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübelerimizden yola çıkarak  “Fotogrametrik Yöntemle Ortofoto Üretimi nasıl yapılır?” konusunda kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktaracağız. Bu yazıda bulunan konuların hepsi, bizim tarafımızdan mühendislik uygulaması almış firmalar tarafından tescillenmiş bilgilerdir.

Bu yazıda bulabileceğiz konular şunlardır:

Fotogrametri nedir?

Ortofoto nedir?

Ortofofo Harita nasıl üretilir?

Ortofo Harita kullanım alanları

Dilerseniz sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübemizden yola çıkarak “Fotogrametrik Yöntemle Ortofoto Üretimi nasıl yapılır?” konusunda  kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktardığımız yazımıza geçerek, fotogrametri ile ilgili birçok konuyu, uygulanılması ve bilinmesi gereken bilgileri aktarmaya başlayalım.

Fotogrametri

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle harita sektöründe fotogrametrinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Fotogrametri, İnsansız Hava Aracı veya uçağa yerleştirilen kamera ile yeryüzünün havadan fotoğraflarının çekilmesiyle belirlenen ölçeklerde üretilen haritalar ile  yeryüzü üzerindeki nesnelerin tespit edilmesini, yeryüzü topoğrafyasının incelenmesini  sağlayan teknik veya bilim dalıdır. Fotogrametrik yöntem ile hassas veri üretilerek hız ve maliyetten tasarruf sağlanır.

Ortofoto nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte ortofotolar harita sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir.  Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ± 2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir.

 Ortofoto Harita nasıl üretilir?

İHA ile üretilen Ortofoto haritalar birçok mühendislik çalışmasına altlık oluşturmaktadır. Ortofoto üretim aşamaları:

     1-     Çalışma Alanın Belirlenmesi

     2-     Yer Kontrol Noktaları Tesisi

     3-     İHA Uçuş Planının Hazırlanması

     4-     Uçuş Boyunca Verilerin Toplanması

     5-     Verilerin İşlenmesi

     6-     Kalite Kontrol Raporunun Oluşturulması

     7-     Sonuç Ürünün Oluşturulması

şeklinde sıralanabilir.

 Ortofoto Harita Kullanım Alanları

Ortofoto haritalar günümüzde mühendislik, mimari, güvenlik, tarım, orman, acil ve afet durum, gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

-Güneş Enerji Santrali Projeleri

-Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi

-Kadastro Çalışmaları

-Acil ve Afet Durum Projeleri

-Kentsel Dönüşüm Projeleri

-3 Boyutlu Modelleme Çalışmaları

-Coğrafi Bilgi Sistemleri

-İmar Projeleri

-Ulusal Güvenlik Projeleri