Bugün sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübelerimizden yola çıkarak Fotogrametrik Halihazır Harita üretimi konusunda kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktaracağız. Bu yazıda bulunan konuların hepsi, bizim tarafımızdan mühendislik uygulaması almış firmalar tarafından tescillenmiş bilgilerdir. Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal yüzey modelleri,  arazi üzerindeki doğal ve yapay figürlerin tamamımı temsil eder.

Bu yazıda bulabileceğiniz konular şunlardır:

Fotogrametri nedir ?

Halihazır Harita nedir?

Fotogrametrik Halihazır Harita nasıl üretilir ?

Dilerseniz sizler için uzun süreli araştırmalarımız, mühendislik tecrübemizden yola çıkarak Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi konusunda kendinize değer katacak altın değerinde bilgileri, mühendislik uygulama yöntemlerini aktardığımız yazımıza geçerek, fotogrametri ile ilgili birçok konuyu, uygulanılması ve bilinmesi gereken bilgileri aktarmaya başlayalım.

Fotogrametri

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle harita sektöründe fotogrametrinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Fotogrametri, İnsansız Hava Aracı veya uçağa yerleştirilen kamera ile yeryüzünün havadan fotoğraflarının çekilmesiyle belirlenen ölçeklerde üretilen haritalar ile  yeryüzü üzerindeki nesnelerin tespit edilmesini, yeryüzü topoğrafyasının incelenmesini  sağlayan teknik veya bilim dalıdır. Fotogrametrik yöntem ile hassas veri üretilerek hız ve maliyetten tasarruf sağlanır.

Halihazır Harita nedir ?

Birçok mühendislik çalışmalarına altlık oluşturan halihazır haritalar, istenilen hassasiyet doğrultusunda farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli bir avantaj sağlanmıştır. Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay nesnelerin ölçülmesi ile istenilen proje ölçeğine bağlı olarak Harita Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde üretilen haritalara denir.

Fotogrametrik Halihazır Harita nasıl üretilir ?

İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretiminde uçuş planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün mertebe homojen bir şekilde yerleştirilmiş Yer Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak İHA ile Fotogrametrik veriler toplanır. İHA platformlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Elde edilen veriler ilk olarak kalite kontrol aşamasından geçirilirken hava fotoğraflarının ve dönüklüklerinin standart sapmaları ve Yer Kontrol Noktaları’ nın koordinat ve standart sapmaları hata sınırı içindeyse, veriler işlenir. İHA ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir.